ABOT AS

PROSJEKT

ØRNEIHEI OG BUKKESTEINSTUNNELENE

Rehabilitering:

  • 2 tunneler mellom Lyngdal og Farsund
  • Ombygging av 4 tekniske bygg, ombygging av fordelingstavler, nye nødtavler, UPS, nødskap, nødtstyreskap, nødtelefoner, skilter, ledelys, rødblink, bommer, fritekstskilt, SRO

Kunde: Statens vegvesen, Region Sør

Årstall/ Tidsrom: 2018-2019

Sted: Lyngdal kommune, Agder